Aronssons konsultbyrå, Pia

 • Verksamhetsbeskrivning

  Handledning och konsultation, utbildning, utredning och utvärdering i socialt arbete. Handledning ges utifrån reflekterande samtal där utgångspunkter är ett problem eller ett fenomen som analyseras med stöd av moderna teorier och metoder i socialt arbete i syfte att utveckla en strategi fö Läs mer...

 • Uppdragsinriktning

  Handledning av enskilda och grupper utifrån dialogmodell med generativa teman, reflektion och handling. Forskningscirklar riktade till grupper inom skilda verksamhetsfält. Utvärdering och verksamheter och utformning av utvärderingsdesigner för att söka efter verksamhetens eller insatsens r Läs mer...

 • Egen utbildning

  Socionom, Master of Social Science samt forskarutbildning inom socialt arbete vid Göteborgs universitet med ämnen som etik, psykosocialt arbete, vetenskapsteori, forskningsmetodik och samhällsarbete/socialt förändringsarbete.

 • Erfarenheter

  Mångårig praktisk erfarenhet från socialt arbete inom skilda verksamheter: socialtjänst, skola, kriminalvård samt inom länsstyrelsens tillsynsverksamhet. Verksam som lärare och forskare i socialt arbete vid Örebro Universitet. Genomfört tillsammans med uppdragsgivaren olika former av utve Läs mer...

 • Referenser

  Referenser erhålles vid förfrågan.

 • Övrigt

  Arbetet utgår från en ömsesidig dialog mellan handledaren och deltagarna för att stödja reflekterande processer i syfte att utveckla praxis. Genom ett kritiskt tänkande och teoretisk och etisk medvetenhet i en genuin dialog med andra, kan det sociala arbetet utvecklas. Reflektion, lärand Läs mer...

 • Aronssons konsultbyrå, Pia
 • Viksberg 17
  775 96 Krylbo
  0226-108 00
  0226-108 02 (Fax)
 • piaaron@telia.com
 • Kontaktperson
 • Pia Aronsson

 • Handledning
 • Konsultation
 • Krisstöd
 • Ledarskapsutveckling
 • Personalutveckling
 • Samtal
 • Utbildningar
 • Utvärderingar
Senast uppdaterad:
Aronssons konsultbyrå, Pia ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida