• bild2.jpg
 • bild1.png

Boquist Psykoterapi AB

 • Verksamhetsbeskrivning

  Processinriktad handledning både på individuell- och grupprocessnivå. Även ärendehandledning, metodik och förhållningssätt. Inriktning kan spänna över flera områden; från kognitiv psykoterapi (KBT) till psykodynamisk och relationell liksom affektfobipsykoterapi. Systemteoretisk och systemi Läs mer...

 • Uppdragsinriktning

  Vi bedriver handledning, konsultation samt utbildning och coaching inom många skilda verksamheter (se målgrupp!). Vi har ett integrativt perspektiv med ett salutogent förhållningssätt där kompetens och utveckling betonas särskilt. Vi erbjuder även psykoterapihandledning samt utbildnings Läs mer...

 • Egen utbildning

  Hans är socionom och leg. psykoterapeut sedan 1992. I legitimationen ingår såväl individualterapi samt familjeterapi med systemteoretisk inriktning. Hans är också handledare och lärare i psykoterapi. Hans har flerårig gruppsykoterapeutisk utbildning liksom vidareutbildning i lösningsfoku Läs mer...

 • Erfarenheter

  Hans har arbetat med behandling, utbildning, metodutveckling och handledning i mer än 25 år. Hans har även utbildningsterapier och utbildningshandledning för blivande psykologer och psykoterapeuter. Hans har handlett på psykoterapihandledarutbildningen på Linköpings Universitet. Hans arbet Läs mer...

 • Referenser

  Lämnas på begäran.

 • Övrigt

  Vårt öppenvårdsarbete, Fridtuna Öppenvård, har två skilda inriktningar. Dels familjearbete, som alternativ till placering, för att öka familjens egen funktionsförmåga och därmed undvika splittring, dels inriktning på ungdomar med målsättning att utveckla såväl inre som yttre stabilitet och Läs mer...

Logo

 • Behandlingsuppdrag
 • Familjerådgivning
 • Grupputveckling
 • Handledning
 • Konsultation
 • Krisstöd
 • Ledarskapsutveckling
 • Nätverksarbete
 • Personalutveckling
 • Personlig utveckling
 • Samtal
 • Terapi
 • Utbildningar
 • Utredningar
Senast uppdaterad:
Boquist Psykoterapi AB ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida