• bild4.jpg
 • bild3.jpg
 • bild1.jpg
 • old_logo.png

EWERT SocialKonsult AB

 • Verksamhetsbeskrivning

  Företaget startades 2005 av Gunilla Ewert. Vi erbjuder, Utredningskonsult -Handledning/utbildning - Samtal. Visionen är att alltid ligga i framkant vad gäller kunskap om forskning och beprövad erfarenhet och om hur detta kan omsättas i praktiken. Policyn är att varje uppdrag är unikt och u Läs mer...

 • Uppdragsinriktning

  Alla vanligt förekommande utredningar, olika yttranden, handläggning, mm. Utbildningar i form av fördjupning av BBIC, praktisk användning av Tejping, närverkskartor, mm. I samtal har Gunilla utvecklat modeller som också är ett signum på hennes sätt att arbeta. Privatpersoner, socialtjänst Läs mer...

 • Egen utbildning

  Gunilla Ewert är socionom och utbildad handledare på Masternivå, är utbildad i BBIC, samarbetssamtal, samtal med barn, missbrukarvård, omkring familjerättsliga frågor, familjehemsplaceringar, mm. Naturligtvis har Gunilla fortlöpande superhandledning samt ärendehandledning.

 • Erfarenheter

  Gunilla har närmare 30 års erfarenhet av kvalificerat psykosocialt arbete. Sedan 2001 har Gunilla arbetat som konsult med utredningar - med handledning - som utbildare och - mentor - med utveckling åt offentlig sektor och åt privatpersoner. I ärenden som rör barn och deras familjer samt äv Läs mer...

 • Referenser

  Referenser från tidigare uppdrag finns.

Logo

 • Handledning
 • Konsultation
 • Personlig utveckling
 • Samtal
 • Utbildningar
 • Utredningar
Senast uppdaterad:
EWERT SocialKonsult AB ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida