HK Socionomkonsult AB

 • Verksamhetsbeskrivning

  Verksamheten bedriver konsultarbete inom socialtjänsten, utredare barn och unga, barnsekreterare, familjehemssekreterare. Verksamheten erbjuder även handledning och utbildning.

 • Uppdragsinriktning

  Inom IFO myndighetsutövning.

 • Egen utbildning

  Socionom, handledning, Steg 1 familjeterapeut (pågående), UGL, Signs of saftey, Nya Kälvesten, MI, fördjupningskurser på avancerad nivå utredningsarbete och psykologi, samt fördjupande kunskaper i Anknytningsteori.

 • Erfarenheter

  13 års erfarenhet av arbete inom socialtjänsten.

 • Referenser

  Dan Sundberg, enhetschef, IFO Gislaveds Kommun, tel vxl 0371-81000.

 • Övrigt

  Susanne Ellison, fd kollega Mobil nr: 070-9783334.

 • Behandlingsuppdrag
 • Familjerådgivning
 • Grupputveckling
 • Handledning
 • Konsultation
 • Krisstöd
 • Ledarskapsutveckling
 • Nätverksarbete
 • Personalutveckling
 • Personlig utveckling
 • Rekrytering
 • Samtal
 • Terapi
 • Utbildningar
 • Utredningar
 • Utvärderingar
Senast uppdaterad:
HK Socionomkonsult AB ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida