• image1.png

MT Social Resurs

 • Verksamhetsbeskrivning

  Verksamheten sysslar med bemanning, kontrakterad familjehemsvård samt utbildning och handledning till socialtjänstens personal. Vi har lång erfarenhet av handläggning inom samtliga verksamheter på socialtjänsten.

 • Uppdragsinriktning

  Personalgrupper socialtjänsten, skola, privat och statlig verksamhet. Handledning till familjehem och personalgrupper. Metodutveckling och organisationsutveckling. Vi är verksamma i hela södra Sverige.

 • Egen utbildning

  Socionomutbildning, lösningsfokuserad korttidsterapi, BBIC, Signs of Safety, Coachande samtal, handledning, utbildare i socialstyrelsens utbildning till familjehem - "Ett hem att växa i", riskbedömningar SAM, SARA, PATRIARK.

 • Erfarenheter

  Vi har arbetat inom den kommunala socialtjänsten, samt inom privat verksamhet/bolag sedan 90-talet.

 • Referenser

  Finns inom kommun/skolverksamhet.

 • Övrigt

  Vi är ett litet företag som jobbar nära kunden utifrån de behov som finns. Samtliga uppdrag är skräddarsydda och vi bidrar gärna med råd om hur uppdrag kan genomföras.

Logo

 • Behandlingsuppdrag
 • Handledning
 • Konsultation
 • Ledarskapsutveckling
 • Nätverksarbete
 • Personlig utveckling
 • Rekrytering
 • Samtal
 • Utbildningar
 • Utredningar
Senast uppdaterad:
MT Social Resurs ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida