Psykologhuset Petersson AB

 • Verksamhetsbeskrivning

  Inom klinisk verksamhet arbetar vi med psykoterapi, psykoterapihandledning, utbildning och handledning till vårdpersonal. Inom det organisationspsykologiska fältet arbetar vi med organisationsutveckling, psykosociala hälsoundersökningar, chefsutveckling och chefshandledning.

 • Uppdragsinriktning

  Inom det psykoterapeutiska området är vår inriktning Psykodynamisk med Självpsykologisk-Relationell inriktning. Vi arbetar med affektfokuserade terapier och även med KBT.

  De organisationspsykologiska insatserna skräddarsys tillsammans med kunden.

 • Egen utbildning

  Britta Petersson är auktoriserad Socionom och Leg. Psykoterapeut.

  Bernt Å Petersson är Leg. Psykolog och Leg. Psykoterapeut med Handledarutbildning. Spec. i Klinisk Psykologi och Arbetslivets Psykologi.

 • Erfarenheter

  Såväl Britta som Bernt har mångårig erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete såväl inom psykiatrin som i egen privat verksamhet. Bernt har mångårig erfarenhet av psykoterapihandledning och övrig handledning inom psykiatrisk öppen- och slutenvård, liksom privata behandlingshem. Britta har erf Läs mer...

Logo

 • Grupputveckling
 • Handledning
 • Konsultation
 • Krisstöd
 • Ledarskapsutveckling
 • Personalutveckling
 • Personlig utveckling
 • Terapi
 • Utbildningar
 • Utredningar
 • Utvärderingar
Senast uppdaterad:
Psykologhuset Petersson AB ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida