Psykologpartners W & W AB

 • Verksamhetsbeskrivning

  Psykologpartners erbjuder konsulttjänster baserade på tillämpad beteendeanalys och kognitiv beteendeterapi (KBT). Våra tjänster syftar till att minska psykiskt lidande samt öka effektiviteten och välbefinnandet hos våra kunder. Våra kunder finns bland privatpersoner, landsting, socialtjäns Läs mer...

 • Uppdragsinriktning

  Handledning som baseras på tillämpad beteendeanalys och kognitiv beteendeterapi.
  Vi ger grundläggande psykoterapiutbildningar, både med enskild anmälan och på uppdrag, samt skräddarsyr utbildningar efter era behov.

 • Egen utbildning

  Alla som jobbar hos oss är legitimerade.

 • Erfarenheter

  Stor erfarenhet av handledning och utbildning i olika typer av verksamheter.

 • Behandlingsuppdrag
 • Familjerådgivning
 • Grupputveckling
 • Handledning
 • Konsultation
 • Krisstöd
 • Ledarskapsutveckling
 • LSS Personlig Assistans
 • Personalutveckling
 • Personlig utveckling
 • Samtal
 • Terapi
 • Utbildningar
 • Utredningar
Senast uppdaterad:
Psykologpartners W & W AB ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida