Qvalidea AB

 • Verksamhetsbeskrivning

  Qvalidea arbetar med personal- och verksamhetsutveckling inom offentlig sektor via utbildning och verksamhetsstöd. Vi anordnar skräddarsydd utbildning och handledning utifrån ditt företags behov.

 • Uppdragsinriktning

  VERKSAMHETSSTÖD, UTBILDNING OCH FÖRELÄSNINGAR. Konsultation i arbete med hot och våld på arbetsplatser Evidensbaserad riskbedömning för våld (Triage, HCR-20) samt hot om terrorbrott från enskilda individer (TRAP-18), partnervåld(SARA:SV, SARA V3) samt patriarkalt våld med hedern som motiv Läs mer...

 • Egen utbildning

  Akademisk utbildning inom socialt arbete, kriminologi, socialrätt, ledarskap m fl samt cert utbildare i riskbedömning.

 • Erfarenheter

  Efter studier i socialt arbete och ledarskap har Åsa sedan 1996 arbetat med vård, bildning, stöd och service mot såväl unga som gamla. Arbetet hos Försäkringskassan lade en bra grund för kunskaper inom arbetsmiljö, hälsa och myndighetsutövning. Åsa har sedan dess haft olika chefsuppdrag i Läs mer...

 • Referenser

  Matchas med uppdragets art och tillhandahålls efter begäran

 • Qvalidea AB
 • Ringvägen 50
  827 33 Ljusdal
  070-3344063

 • www.qvalidea.se
 • Kontaktperson
 • Åsa Nordin
  070-3344063
  asa.nordin@qvalidea.se

 • Grupputveckling
 • Handledning
 • Konsultation
 • Krisstöd
 • Kvalitetssäkring
 • Ledarskapsutveckling
 • Personalutveckling
 • Utbildningar
Senast uppdaterad:
Qvalidea AB ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida