• 1.jpg

Skolan För Terapi Och Utbildning - Stuk

 • Verksamhetsbeskrivning

  Jag arbetar utifrån en psykodynamisk grund med kognitiva och beteendeinriktade metoder. Som handledare arbetar jag med ärendedragning och händelsebeskrivning samt processer i gruppen. Verksamheten och mitt arbetssätt har sin tyngdpunkt i processhandledning och att skapa en trygghet och ram Läs mer...

 • Uppdragsinriktning

  Handledning och konsultation har som syfte att utveckla det professionella yrkesjaget och bidra till personlig utveckling. Min inriktning och arbetssätt utgår från processhandledning, som innebär att utveckla personlig stil, bemästra grundläggande begrepp och metoder, integrera kunskap til Läs mer...

 • Egen utbildning

  Leg. psykoterapeut, S:t Lukas utbildningsinstitut. Aukt. familjerådgivare. Utbildning motsvarande Steg 1 i kognitiv psykoterapi. Handledar- och lärarutbildning. Min handledarkompetens uppfyller de krav som ställs för att handledningen ska godkännas i samband med utfärdande av socionomaukto Läs mer...

 • Erfarenheter

  Mångårig erfarenhet av människovårdande arbete i privat och offentlig verksamhet. Verksam som privatpraktiserande psykoterapeut och handledare under 25 år. Varit anställd i Stockholm Stad i många år inom missbruksbehandling och sedan 10 år tillbaka som familjerådgivare. Numera eget företag Läs mer...

 • Referenser

  Kan fås vid begäran.

 • Övrigt

  Uppdrag i Stockholms län med omnejd.
  Se min webbsida www.eriknetterberg.se

 • Behandlingsuppdrag
 • Familjerådgivning
 • Grupputveckling
 • Handledning
 • Konsultation
 • Krisstöd
 • Nätverksarbete
 • Personalutveckling
 • Personlig utveckling
 • Psykoterapi
 • Samtal
Senast uppdaterad:
Skolan För Terapi Och Utbildning - Stuk ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida