Söderstöd AB

 • Verksamhetsbeskrivning

  Söderstödsgruppen erbjuder öppenvård till familjer, familjerådgivning, handledning samt personalstöd. Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt med familjer i deras hemmiljö, eller med strukturerade samtalsserier i någon av våra lokaler. Vi handleder och utbildar personal in Läs mer...

 • Uppdragsinriktning

  Handledning och utbildning till personal inom socialtjänst och skola. Vi skräddarsyr vår insats utifrån önskemål. Handledning och coachning till arbetsledande personal inom kommun och skola. Vi utbildar och föreläser, samt arbetar med personalgrupper för att hitta sammanhållning, kraft och Läs mer...

 • Egen utbildning

  Inom Söderstödsgruppen finns följande kompetens; ; Leg. psykoterapeuter både inom familjeterapi och KBT. Familjeterapeutiska utbildningar, gestalterapiutbildning, gruppledarutbildning FöräldraKOMET, handledarutbildning SkolKOMET.

 • Erfarenheter

  Söderstöd har varit verksamt sedan 1993. Vi har genom åren skapat oss stor klinisk erfarenhet, som vi använder oss av i handledning och utbildning. Vi har även hållit internationella workshops på familjeterapikongresser.

 • Referenser

  Smaranda Chiriacescu, Danderyds kommun, Lotta Dagnå, Sollentuna kommun.

Logo

 • Behandlingsuppdrag
 • Familjerådgivning
 • Grupputveckling
 • Handledning
 • Konsultation
 • Krisstöd
 • Ledarskapsutveckling
 • Nätverksarbete
 • Personalutveckling
 • Personlig utveckling
 • Samtal
 • Terapi
 • Utbildningar
 • Utredningar
Senast uppdaterad:
Söderstöd AB ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida