Swea Familjehem AB

 • Verksamhetsbeskrivning

  Konsulentstödd familjehemsvård, jourplaceringar, avlastningsuppdrag, utreder och utbildar familjehem. Öppenvård missbruk.

 • Uppdragsinriktning

  Råd och stöd i vardagsfrågor, både korta och längre placeringstider. Barn/ ungdomar/ vuxna. Sociala problem, missbruk och även ensamkommande. Tillhandahåller utredningsunderlag till socialtjänsten. Matchar familjehem.

 • Egen utbildning

  Tolvstegsutbildning, socionomexamen, KBT, ekonomi och administration.

 • Erfarenheter

  Erfarenhet som familjehem, arbete inom frivården och socialtjänsten, behandling enligt tolvstegsprogram.

 • Referenser

  Ges på begäran.

 • Övrigt

  Vi är ett litet familjeföretag som känner våra familjehem väl och kan vara socialtjänsten behjälplig med hög tillgänglighet. Engagemang och värme med långsiktighet och varaktiga relationer. Vi vet att ett samarbete blir bättre om man känner och förstår varandra.

 • Swea Familjehem AB
 • Flottiljvägen 20
  392 41 Kalmar
  0480-411601
  0480-411602 (Fax)
 • info@sweafamiljehem.se
  www.sweafamiljehem.se
 • Org-nr: 556699-1641
 • Kontaktperson
 • Marianne Bohlin
  070-4230259
  marianne@sweafamiljehem.se
 • Marie Axelsson
  073-4270257
  marie@sweafamiljehem.se

 • Behandlingsuppdrag
 • Handledning
 • Konsultation
 • Krisstöd
 • Kvalitetssäkring
 • Ledarskapsutveckling
 • Nätverksarbete
 • Personalutveckling
 • Rekrytering
 • Samtal
 • Terapi
 • Utbildningar
 • Utvärderingar
Senast uppdaterad:
Swea Familjehem AB ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida