Trana Psykologer AB

 • Verksamhetsbeskrivning

  Trana Psykologer arbetar med individ, grupp och organisation. Vi har klienter i alla åldrar och vi arbetar mot kommun, landsting, privata verksamheter och privatpersoner. Vi arbetar med utredning, psykologisk behandling, handledning och utbildning. Trana Psykologer har mottagningar i Varbe Läs mer...

 • Uppdragsinriktning

  Vi erbjuder neuropsykiatrisk- och psykiatrisk utredning, handledning, psykologisk behandling och utbildningsinsatser. Utvecklingsbedömningar på små barn (BVC-ålder) samt skolutredningar på större barn och tonåringar.

 • Egen utbildning

  Hos oss arbetar åtta psykologer med olika inriktningar och utbildningsnivå, samt en psykoterapeut och en administrativ personal.

 • Erfarenheter

  Företaget etablerades 2012 och har sedan dess arbetat inom ovan nämnda områden.

 • Referenser

  Ges vid behov.

 • Behandlingsuppdrag
 • Familjerådgivning
 • Grupputveckling
 • Handledning
 • Konsultation
 • Krisstöd
 • Kvalitetssäkring
 • Ledarskapsutveckling
 • Personalutveckling
 • Rekrytering
 • Samtal
 • Terapi
 • Utbildningar
 • Utredningar
Senast uppdaterad:
Trana Psykologer AB ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida