Anli Care AB

 • Verksamhetsbeskrivning

  Vi arbetar med risk- och hotbedömningar, informationsträffar, föreläsningar, utbildning och konsultuppdrag.

 • Uppdragsinriktning

  Anli Care gör strukturerade professionella riskbedömningar enligt SARA:SV och PATRIARK. Anli Care är Certifierade utbildare i strukturerad professionell riskbedömning enligt SARA:SV och PATRIARK. NYHET!!! Anli Care i samarbete med Neptuna Omsorg utbildar socialsekreterare eller andra yrk Läs mer...

 • Egen utbildning

  Annica Nygren har Fil kand Rehabiliteringsvetetenskap 120p), Mitthögskolan, Tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp vid NCK Nationellt centrum för kvinnovåld Strukturerade professionella riskbedömningsmetoder, Tillämpad och Evidensbaserad Kriminologi AB. Linda Nygren har Undersk Läs mer...

 • Erfarenheter

  Annica Nygren har 11 års erfarenhet av att arbeta som föreståndare och verksamhetsansvarig vid HVB-hem, 6 års erfarenhet som rehabiliteringshandläggare på Försäkringskassan. Linda Nygren har 3 års erfarenhet av att arbeta som behandlingsassistent vid HVB-hem, 22 års erfarenhet som underskö Läs mer...

 • Referenser

  Professor Henrik Belfrage, Evidensbaseradkrim: info@evidensbaseradkrim.se.
  Matilda Lindström, VD Neptuna omsorg: info@neptunaomsorg.se
  Zubeyde Demirörs , Verksamhetsansvarig Athena - Mitt nya hem, zubeyde@mittnyahem.com

 • Grupputveckling
 • Handledning
 • Konsultation
 • Personlig utveckling
 • Utbildningar
 • Utredningar
Senast uppdaterad:
Anli Care AB ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida