Waitong Utbildning

 • Verksamhetsbeskrivning

  Waitong Utbildning - FIT, ADAD Lösningsfokus och HVB – Jag brinner för att förbättra kvaliteten på svensk vård och behandling! Wu är ett konsult företag som drivs av Niklas Waitong och arbetar med behandling, utvärdering och ledarskap utifrån ett klientcentrerat perspektiv. Jag erbjuder hö Läs mer...

 • Uppdragsinriktning

  Waitong Utbildning - FIT, ADAD Lösningsfokus och HVB – Erbjuder högkvalitativa skräddarsydda arbetsplatsförlagda utbildningar på olika nivåer, handledning, coachning och föreståndarhandledning över hela Sverige samt öppna kurser i Stockholm, Malmö och på Amorgos, Grekland främst/oftast med Läs mer...

 • Egen utbildning

  Socionom, officer och lösningsfokuserad terapeut med omfattande vidareutbildning främst inom samtalsteknik, utvärdering och ledarskap bland annat ICCE certifierad FIT-tränare och
  SiS certifierad ADAD-utbildare.

 • Erfarenheter

  Jag har en gedigen bakgrund inom folkrörelserna bland annat 25 år som medlevare på Älgeredskollektivet. Jag har jobbat mer än 30 år som behandlare och över 20 år som tillståndsbärande föreståndare. Jag har under mina 25 år på Älgered förutom föreståndarskapet ansvarat för ekonomin, ledarut Läs mer...

 • Referenser

  Gunnar Lindfeldt, handledare, 070-5238628.
  Gun Karlsson, föreståndare, 073-7330982.

 • Övrigt

  Jag har hela mitt yrkesliv haft förmånen att bara jobba med sådant som jag tror på och brinner för. Efter över 30 år i branschen har jag mycket kunskap som jag vill dela med mig för att vi som profession ska bli ännu bättre på att hjälpa våra klienter. En av de saker jag brinner för är at Läs mer...

 • Familjerådgivning
 • Grupputveckling
 • Handledning
 • Konsultation
 • Ledarskapsutveckling
 • Nätverksarbete
 • Personalutveckling
 • Personlig utveckling
 • Samtal
 • Utbildningar
 • Utvärderingar
Senast uppdaterad:
Waitong Utbildning ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för ev. upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida